Chủ Nhật, 28 tháng 12, 2014

Tình Cũ Quê Xưa


Đường Quê Nẻo Nhớ

Quê hương xa khuất chân trời
Hỏi người năm cũ nẻo đời yên vui
Cổ Chiên sóng nước bồi hồi
Mượn nhờ cây trái cạnh ngồi bên nhau
Niềm thương nỗi nhớ dạt dào
Cảnh xưa thiếu bóng xôn xao một thời
Mượn thơ tỏ rõ đôi lời
Đường quê nẻo nhớ ... ới ời người xưa

Kim Phượng
 * * *
Tình Cũ Quê Xưa

Mây trôi về phía chân trời
Vần thơ gửi gió chúc người an vui
Ngồi đây tâm trạng bồi hồi
Tiếc thương ngày trước của thời quen nhau
Tình xưa sóng vỗ dạt dào
Cây me góc phố hẹn nhau một thời
Người ơi ta nhắn đôi lời
Cho dù biển cạn muôn đời như xưa.

Biện Công Danh

12/2014

Đăng nhận xét