Thứ Tư, 24 tháng 12, 2014

Thống Khổ


Lạy Chúa!
Con vô cùng đau khổ
Cả giáo đường hình như
không chỗ cho riêng con

Tin yêu
Khao khát đến mỏi mòn
Vì đâu Chúa vẫn mãi
lòng con chưa ngự trị

Niềm tin
Có chút gì nghịch lý
Con thật sự cần Ngài
lòng chỉ nhận Thánh ca

Réo rắc
Nhạc giao hòa cung điệu
Cùng tiếng lời thấu hiểu
len lỏi tận tim con

Chúa ơi
Dọn mình đón Thánh ý
Xin một lần trong đời
Thấm vị tiếng Amen

Kim Phượng

Đăng nhận xét