Thứ Tư, 31 tháng 12, 2014

Một Sớm Mai Ở Bay Of Fire - Tasmania, Australia

Kim Phượng