Thứ Năm, 25 tháng 12, 2014

Mùa Thương Trở Về


Chuông vang vang nóc giáo đường
Từng hồi rộn rã mùa thương trở về
Thập giá vâng khấn trọn thề
Suối nguồn tuôn đổ tràn trề Hồng Ân


Kim Phượng


Đăng nhận xét