Thứ Bảy, 14 tháng 6, 2014

Chờ


Người nói tiếng yêu quá vội vàng
Chừng như! 

Đùa cợt nghĩa sang ngang
Hãy giữ tim hồng luân lưu máu
Chờ đến…
Khi tim khẽ rộn ràng


Kim Phượng
Đăng nhận xét