Thứ Ba, 24 tháng 6, 2014

Thơ Tranh Nghệ Sĩ: Căn Nhà Ngọai Ô


Thơ Cảm Tác: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh


Sáng Tác: Anh Bằng
Tiếng Hát: Kim Loan
Thực Hiện Youtube: Vanchus

Đăng nhận xét