Thứ Ba, 21 tháng 2, 2017

Chúc Mừng Sinh Nhật Kim Phượng


Chúc Mừng Sinh Nhật Kim Phượng

Đang giữa mùa xuân, Phượng nở hồng
Trên trời én liệng vút tầng không
Đón chào sinh nhật đầy may mắn
Cầu chúc niềm vui mãi thắm nồng
Sức khỏe dồi dào, tâm hạnh phúc
Hồn thơ lai láng, ý phiêu bồng
Bạn bè khắp chốn luôn yêu mến
Xướng họa giao hòa thỏa ước mong.

Phương Hà
***
Chúc Mừng Sinh Nhật Kim Phượng

(Mượn vận còn đảo vận bài thơ chị Phương Hà mấy câu cuối)
            
Phượng nầy chẳng tím lại không hồng
Cánh Phượng vàng ròng,có biết không??
Sanh tháng hai đây ngày nắng hạ(*)
Hai hai còn đọng nét Xuân nồng
Chúc mừng sinh nhật tâm an lạc
Sức khoẻ tràn đầy dạ thỏa mong
Vài vận vườn thơ trao mến mộ

Kết tình hòa hợp mộng bềnh bồng


Song Quang
(*) Mùa Hạ ở Úc

Đăng nhận xét