Thứ Ba, 28 tháng 2, 2017

Tình Thơ Cuối HạNgày cuối mùa đi qua rất vội
Nắng giao mùa vỡ mảnh tim côi
Chợt thèm nghe tiếng ve ra rả
Cánh phượng hồng rơi hãy chậm thôi

Kim Phượng
Ngày Cuối Hạ Úc Châu 28.2.2017

Đăng nhận xét