Thứ Năm, 9 tháng 2, 2017

Thơ Tranh: Em Cũng Là Hoa: Hoa Chanh


Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh