Thứ Hai, 13 tháng 2, 2017

Mừng Sinh Nhật Anh Huỳnh Hữu ĐứcBài Xướng: Người Bạn Cũ

Anh bạn năm xưa của một thời
Ngày còn cắp sách tuổi rong chơi

Hôm nao đất Vĩnh mình chung xứ
Nay đã quê người kẻ mỗi nơi
Những tưởng xa mong gì đối mặt
Nhưng khi gặp thốt chẳng nên lời
Thôi thì tương ngộ Vườn Thơ Thẩn
Sinh nhật chúc mừng Hữu Đức ơi

Kim Phượng
***
Các Bài Họa:

Chúc Mừng Sinh Nhật Bạn Quên Đi

( Happy Birthday to you : 02/13 )

Năm xưa Nhà Giáo thuận theo thời,
Những ước yên thân thế chẳng chơi.
Thoáng chốc "nghỉ hưu" nên gối mỏi,
Thoi đưa sinh nhật bạn hiền nơi.
Quê nhà hết Tết dư hương vị,
Hải ngoại còn xuân chúc những lời.
Khỏe mạnh, Quên Đi, ta uống cạn,
Anh em thoải mái bạn hiền ơi!

Mai Xuân Thanh
Ngày 08 tháng 02 năm 2017
*** 
Đôi bạn cũ

Đôi bạn ngày xưa đã có thời
Sánh vai hoc tập lẫn đùa chơi
Nay dù hoàn cảnh xa ngàn dặm
Vẫn giữ tinh thần hướng một nơi
Xướng họa Đường thi luôn góp vận
Vun bồi Việt ngữ mãi chung lời
Vườn Thơ Thẩn ấy cùng sum họp
Thật quý làm sao, Phượng Đức ơi.

Phương Hà

*** 
Cô Bạn Cũ 


Chúng mình quen cũ học cùng thời
Phượng vốn ngoan hiền Đức thích chơi
Thế cuộc xoay vần chia mỗi ngã
Sự đời thay đổi khiến hai nơi
Tình cờ tìm được nhau trên mạng
Nên vẫn lại qua chẳng tiếc lời
Câu chúc sao gieo nhiều cảm xúc
Nghe lòng vui lắm Phượng Lê ơi.

Quên Đi

Ảnh: Kim Phượng
Hữu Đức ở Ao Bà Om, Trà Vinh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét