Thứ Tư, 15 tháng 2, 2017

Lời Khuyên Của Đức Đạt Lai Lạt Ma


"Bởi chúng ta không thể thay đổi được thế giới xung quanh, nên chúng ta đành phải sửa đổi chính mình, đối diện với tất cả, bằng lòng từ bi và tâm trí huệ”

Kim Phượng Sưu Tầm


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét