Thứ Năm, 2 tháng 2, 2017

Kim Phượng Thành Kính Phân Ưu Cùng Gia Đình Phạm Ngọc Thiệp


Kim Phượng vừa nhận được tin buồn:

 bạn Phạm Ngọc Thiệp

 Cựu học sinh Tống Phước Hiệp, niên khóa 62-69, đã vĩnh viễn ra đi, lúc 9 giờ 15 phút, ngày 28 tháng 1 năm 2017. 
Nhằm ngày 1 tháng Giêng năm Đinh Dậu.
Bạn đã mất tại quê nhà và được mai táng nơi đây, Bình Hòa Phước huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.
Kim Phượng thành kính chia buồn và chia sẻ cùng Tang gia.
Nguyện cầu Hương Linh Bạn sớm an vui nơi cõi vĩnh hằng.

Thành Kính Phân Ưu

Lê Thị Kim Phượng
( Cựu Học Sinh Tống Phước Hiệp)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét