Thứ Ba, 21 tháng 2, 2017

Hăm Hai Tháng HaiSinh nhật của người ta,
Ai biết phải tặng quà.
Cứ thơ rồi lại thẩn,
Lải nhải chán thấy bà!

Cứ gởi lời ... lời mãi,
Vốn lại chẳng thấy đâu.
Bạn bè hồi con nít,
Gặp lại thấy mà rầu!

Cũng may...
Nghĩa tình còn có nhau,
Nên lòng cũng nao nao.
Chúc... bất cứ lúc nào,
Cũng vui như ... Sinh Nhật!

Đỗ Chiêu Đức

Đăng nhận xét