Thứ Ba, 29 tháng 7, 2014

Thơ Tranh: Chờ


Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh