Thứ Tư, 30 tháng 7, 2014

Xa Xứ


Cây đa. Ngàn rễ đâm lòng đất
Như tấm lòng người với Bồng Sơn
Đa bám làng, tôi đi bám đất
Đất và làng, thương quá quê hương...

Trần Hoài Thư 
Đăng nhận xét