Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2013

Chiếc Cầu Bắc Nhịp Tình Yêu

    
    ( Riêng tặng một người )

Thuở còn cắp sách đến trường
Giờ thi vạn vật vấn vương một người 

Mắt ai rạng nét vui tươi 
Thấy trong tập nhỏ có người vẽ thay

Hình thú anh vẽ thật hay 

Còn em anh vẽ ở ngay tim mình 
Nên thơ tình tuổi học sinh 
Phượng hồng phản sắc lung linh má nàng

Bỗng! Ve nhập cuộc kêu vang 

Nồng nàn bài hát sang ngang - Dứt tình . . . 
Chiếc cầu mất ván thiếu đinh 
Người yêu năm cũ “dìa dinh” lâu rồi

Tim đau gỏ nhịp bồi hồi 

Người thương - người nhớ nay ngồi xe hoa 
Kỷ niệm ngày ấy đã xa 
Không quên gửi lại cho ta thiệp hồng

Dòng sông hai bận lớn ròng 

Chiếc cầu Thiềng Đức long đinh thêm nhiều 
Lục bình lờ lững quạnh hiu 
Nhịp cầu ghi khắc bao nhiêu là tình

Hôm nao tà áo trắng tinh 

Em đi giết chết mối tình học sinh 
Ngày xưa như bóng với hình 
Người đi còn lại khối tình chàng Trương

Kim Phượng


Đăng nhận xét