Thứ Tư, 6 tháng 11, 2013

Vĩnh Long Mùa Thao Thức
Đêm nay lần giở khung trời cũ
Những vết thương sâu chữa ngủ vùi
Từng thước phim buồn vui khóc hận
Oằn vai trở gánh phận long đong

Vĩnh Long đêm gió mùa thao thức
Ước hẹn thay rồi đứt đoạn tơ
Cất lấy giấc mơ thời thơ dại
Muộn phiền hoài ngõ tối u mê

Tóc thề xưa lỡ cài hoa tím
Vận biết thương vay kiếp bẽ bàng
Ngang trái đời riêng mình chiếc bóng
Hận lòng đeo mãi những ngày không

Vĩnh Long đêm gió mùa thao thức.

Kim Phượng

Đăng nhận xét