Thứ Năm, 14 tháng 11, 2013

Sáng Như Gương

Thế Hệ Thứ Ba của Cựu Học Sinh Nguyễn Trường Tộ Vĩnh Long
Bé có một nét dễ thương và mặt sáng ...như gương.


Kim Phượng


Đăng nhận xét