Thứ Ba, 5 tháng 11, 2013

Long An Mùa Se Lạnh

       
 

      (Nhìn Vĩnh Long Mùa Thao Thức qua Kim Phượng)

Sáng nay nhìn lại cổng trường em,
Ra về ríu rít xoay áo trắng,
Bỏ lại sau lưng vắng bóng thầy.
Bây giờ mới thấy trên trang web.

Long An gần Tết trời se lạnh,
Năm nay còn có đứa về quê ?
Những ước cơn mê thời qua đó,
Gian nan mới được lúc hiện về.

Dáng em đài các hành lang ấy,
Giờ vẫn long đong một bóng hình.
Em có ưu phiền nơi xứ nọ ?
Hay chỉ nơi nầy một nỗi lo.

Sáng se lạnh Long An
Huỳnh Hữu Trí


* Trò Oanh biên tập giùm thầy nếu đăng được, khỏi xin thầy cho phép.

Cám ơn em.


Đăng nhận xét