Thứ Tư, 13 tháng 11, 2013

Đêm Trăn Trở


Đêm trở giấc buồn đâu đến vội
Trăn trở hoài trên mãnh gối xưa
Cuộn trong chăn - Nằm lắng tiếng mưa
Dĩ vãng! Chợt âm thầm trở lại

Đêm khoắc khoải ước mong đến vội
Trăn trở hoài trên nỗi khát khao
Cuộn trong chăn - Ray rứt dạt dào
Hiện tại! Ôi cả đời câm nín

Đêm dằng dặc đêm đen đến vội
Trăn trở hoài trên nỗi đam mê
Cuộn trong chăn - Đếm nỗi ê chề
Tương lai hỡi ! Suốt đời mộng mị

Đêm trở giấc giật mình khóc vội
Trăn trở hoài mà tội con tim
Cuộn trong chăn - Vỗ giấc ngủ hiền
Đêm trăn trở một đời trăn trở

Kim Phượng


Đăng nhận xét