Thứ Năm, 30 tháng 3, 2017

Đẹp Giấc Mơ


Bài Xướng:

 Đẹp Giấc Mơ

Tiếc rẻ bồi hồi đẹp giấc mơ
Bâng khuâng tiềm thức chửa phai mờ.
Căn nhà cổ kính rêu nhàn nhạt,
Thôn xóm điêu tàn mái xác xơ .
Lộp độp hạt mưa tàu lá chuối,
Ngân nga tiếng gõ chiếc đồng hồ.
Tiếng xưa văng vẳng sau cơn mộng,
Trằn trọc tàn đêm dạ thẩn thờ!

Mailoc
02-27-17
***
Bài Họa:


Tàn Ước Mơ

Bận lòng chi nữa chỉ là mơ
Hình bóng xa xưa đã nhạt mờ
Lắt lẻo cầu duyên đà gãy nhịp
Hẩm hiu lá thắm rũ tàn xơ
Hoa đời trôi giạt theo con nước
Thuyền mộng chìm sâu dưới đáy hồ
Bụi cát thời gian xin phủ lấp
Quên rồi lòng dạ kẻ thờ ơ

Kim Phượng


Đăng nhận xét