Chủ Nhật, 19 tháng 3, 2017

Xa Xứ


Hỏi em: em xa xứ
Hỏi anh: anh xa nhà
Mời em vào quán vắng
Uống thêm màu mây xa...

Trần Hoài Thư
Tranh Thân Trọng Minh


Đăng nhận xét