Thứ Sáu, 24 tháng 3, 2017

Vườn Nhà Ai


Ngõ trước vườn sau xanh biếc màu
Tơ vàng nắng lụa trốn phương nao
Trào tuôn tia ấm ngàn muôn hướng
Cây cảnh đẹp lòng nụ sớm trao

Kim Phượng
* Ảnh: dovaden1020

Đăng nhận xét