Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2017

Tình Thơ Cuối Hạ - Đừng Ngày cuối mùa đi qua rất vội
Nắng giao mùa vỡ mảnh tim côi
Chợt thèm nghe tiếng ve ra rả
Cánh phượng hồng rơi hãy chậm thôi

Kim Phượng
Ngày Cuối Hạ Úc Châu 28.2.2017
***
Cảm Tác: 

Đừng

Hạ ơi! Xin đừng vội
Hãy dừng lại... chút thôi...
Kẻo đường đời muôn lối
Chỉ còn tôi... và... tôi...

dovaden2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét