Thứ Ba, 7 tháng 3, 2017

Thơ Tranh: Tĩnh Lặng


Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh