Thứ Tư, 15 tháng 3, 2017

Vá Mây Trời


Diều tôi kéo chỉ căng mây
Vá trời từng mảng tháng ngày lỡ loang
Hoàng hôn khâu mãi hồn hoang
Đàn dơi bỏ tổ đời dang dỡ sầu
Diều căng những sợi thương đau
Luồn qua gió nhạt may vào thiên thu
Trời từng mảnh vá tình, thù
Ta ngồi nối chỉ sương mù qua tay
Chừng nào chỉ đứt đường mây
Đời băng một đoạn tháng ngày hư vô

Hoài Tử


Đăng nhận xét