Thứ Ba, 28 tháng 3, 2017

Thơ Tranh: Phật Đường


Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh