Thứ Hai, 27 tháng 3, 2017

Giấu


Tôi dối lòng tôi có biết không
Giấu đi dĩ vãng đã tô hồng
Giấu niềm cay đắng đang vằng vặc
Năm tháng không cùng giấu ngóng trông

Kim Phượng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét