Thứ Bảy, 26 tháng 8, 2017

Bịnh Hoài - Bịnh Ảo


Bịnh Hoài

Hổm rày sức khoẻ chẳng hề an
Thời tiết giờ đây thiệt khó bàn
Đêm đến mũi sao thường bị nghẹt
Còn ngày miệng cứ mãi ho khan
Ngủ nghê không được nên đành thức
Lăn lộn đủ bề lại tức ngang
Như thế có ai mà chả bực
Về già dễ bịnh đúng y chang.

Quên Đi 
***
Bịnh Ảo


Facebook lướt hoài thiệt bất an
Quên ăn mất ngủ chuyện đem bàn
Trong khi mệt mỏi than từ bỏ
Đến lúc an nhàn tán gẫu khan
Ảo ảo suốt ngày thân cắm dọc
Mơ mơ cả buổi rễ ăn ngang
Cây đời đã thế sao không bịnh
Cố chạy trời đâu lánh chói chang

Kim Phượng