Thứ Sáu, 18 tháng 8, 2017

Mỏi Mòn


Bài Xướng:

 Mỏi Mòn

Bậu ơi trời tối đã lâu
Qua mòn mỏi đợi Bậu đâu chưa về
Ngồi chờ mà dạ ủ ê
Đồng hồ từng nhịp lê thê canh dài

Quên Đi
***
Các Bài Họa:


Đổi Mới

Lang thang xó chợ bấy lâu
Không nơi nương tựa bé đâu ngõ về
No lòng cơm cặn hôi ê
Mong ngày đổi mới thỏa thê đời dài

Kim Oanh
***
Mỏi Mòn


Bền lòng mòn mỏi chờ lâu
Đôi bờ thương nhớ đi đâu cũng về
Chớ chi mặt ủ mày ê
Mai kia kết nghĩa phu thê tình dài

Kim Phượng
***
Các Bài Cảm Tác:

Trách


Đôi mình quen đã bao lâu
Mà sao mai mối trầu cau chẳng về
Để em mặt ủ mày ê
Anh quên lời hẹn phu thê nghĩa dài.

Phương Hà
***
Tái Tê

Trúc, Mai hàng xóm khá lâu
Học chung trường, lớp trước, sau cùng về
Mãi mê liếc trộm...thẹn ê
Vấp chân té ngã tái tê đường dài...

Mai Xuân Thanh
***
Mùa Sang


Đông tàn cũng đã từ lâu
Xuân sang, hạ đến mùa sau thu về
Trường làng tiếng trẻ a ê…
Ve ngừng than thở buồn thê ngày dài

Yên Dạ Thảo


Đăng nhận xét