Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2017

Cây Đàn Bỏ Quên - CHS Nguyễn Trường Tộ Vĩnh Long

Mến tặng anh Phú và anh Phủ Hiền cùng Ban nhạc trẻ Cựu Học Sinh Trường Trung Học Tư Thục Nguyễn Trường Tộ Vĩnh Long xưa và nay.


Nhạc và Lời: Phạm Duy
Tiếng hát: Vũ Khanh
Hình Ảnh: Phủ Hiền,Trương Văn Phú
Thực Hiện: Kim Oanh