Thứ Tư, 9 tháng 8, 2017

Mến Tặng Kim Oanh


Kim Oanh thật dễ thương!
Khi còn học ở trường,
Đã tỏ ra rộng lượng;
Chăm học để làm gương.

THẠCH TRONG(HĐN)

Đăng nhận xét