Thứ Ba, 8 tháng 8, 2017

Hè Nầy Vắng Phượng


Giữa hè rộn tiếng ve kêu
Nhìn quanh không thấy dáng kiều năm xưa
Nhớ khi tan lớp chiều trưa
Nàng qua trước ngõ, gió đưa cánh hồng

Nguyễn Cao Khải


Đăng nhận xét