Thứ Hai, 7 tháng 8, 2017

Haiku 69 - Đêm Mưa


Haiku 69

mưa rơi
rả rích đêm trường
mẹ ru

dovaden2010-25/6/2017
***

Thơ Cảm Tác:

Đêm Mưa

Tí tách
Lắng tiếng mưa đêm
Khóc mẹ

Kim Phượng

Đăng nhận xét