Chủ Nhật, 6 tháng 8, 2017

Lời Khuyên Của Đức Đạt Lai Lạt Ma


“Sự khác biệt giữa con người là do mức tiến hóa khác nhau, qua các kiếp sống. Có khi nào ta thù ghét một kẻ kém ta đâu? Suy luận rằng: “vạn vật đồng nhất”, ta sẵn sàng " tha thứ " cho kẻ khác, vì họ không hiểu biết, không ý thức hành động của mình; vả lại họ và ta nào có khác nhau đâu! Khi ta hiểu rằng: “nhất bổn tám vạn thù”, ta nhìn vạn vật như chính mình, từ loài người qua loài thú, thảo mộc, kim thạch, và ý thức rằng mọi vật đều có sự sống, đều có Thượng đế ngự ở trong, ta sẽ cởi bỏ thành kiến, mở rộng lòng thương đến muôn loài."

Kim Phượng Sưu Tầm

Đăng nhận xét