Thứ Sáu, 16 tháng 2, 2018

Câu Đối - Kim Phượng

Câu Đối: Kim Phượng
Trình Bày: Kim Oanh