Thứ Hai, 19 tháng 2, 2018

Quà Xuân Mậu Tuất

Kính tặng chị Kim Phượng và em Kim Oanh

Đối đãi thông thường quý trọng nhau
Không phân địa vị với vàng thau
Đôi lần sớt sẻ vời u ẩn
Ngàn đóa yêu thương nở dạt dào
Tri kỷ hồng nhan đời khó gặp
Giao tình tuyệt hữu nghĩa thâm giao
Duyên thiên ngàn dậm như tâm ý
Ước sẽ tương phùng dẫu tuổi cao.

Cao Linh Tử
Đêm trừ tịch làm quà đầu năm
15/2/2018