Thứ Năm, 22 tháng 2, 2018

Gái Xuân


Ngày xuân ngan ngát hương hoa
Ngẩn xa áo lụa đôi tà thơ ngây
Mai vàng đính tóc xõa vai
Ngọc ngà tuổi mộng trăng đầy đoan trang
Tình dâng ý thắm mang mang
Bồi hồi dõi bước dịu dàng em đi
Hài thanh động gót xuân thì
Ngất ngây khơi động rèm mi hẹn thề
Lần theo dáng nhỏ chân quê
Đêm xuân thao thức chợt mê giấc nồng


Kim Phượng