Thứ Tư, 7 tháng 2, 2018

Thơ Tranh: Áo Tím Ngày Xưa


Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh