Thứ Năm, 15 tháng 2, 2018

Tối Ba Mươi


Tối Ba Mươi một ngày xa xưa ấy
Quanh bếp lửa hồng khói nhè nhẹ bay
Sào bánh tét lừng thơm đang trĩu nặng
Đôi môi cười ánh mắt mẹ vui say

Ba thư thả sắp bày mâm trà nước
Cành mai gầy treo lộc mới đong đưa
Bầy trẻ nhỏ đợi chờ giao thừa điểm
Pháo đì đùng tiếng rộn rã như mưa

Tối Ba Mươi xứ người sao quạnh quẽ
Ly Rượu Mừng bài hát mãi âm xưa
Nhớ song thân nhói lòng con quặn thắt
Mỉm môi cười che giấu lệ rưng rưng

Hoa trắng cài...đâu đây hương trầm tỏa

Kim Phượng

Giao Thừa 2018