Chủ Nhật, 4 tháng 2, 2018

Hoa Cũng Là Em - Uất Kim Hương


Thầm trao nụ Uất Kim Hương
Lời tình đằm thắm vấn vương một đời

Kim Phượng