Thứ Bảy, 24 tháng 2, 2018

Đón Xuân Một Mình


(Cho cô học trò ngày cũ)

Em của mùa xuân một thuở nào
Khi cười mặt ủ lúc mày chao
Bao chàng Kỹ Thuật xôn xao lắm
Xuân đón một mình mãi khát khao

Kim Phượng
Ảnh: Bạch Hằng