Thứ Ba, 1 tháng 5, 2018

Cách Biệt - Chuyện Tình BuồnBài Xướng:

Cách Biệt


Trăm năm thệ ước dẫu tàn hương,
Chinh chiến lan tràn lạc tứ phương.
Nguyệt lão vầy duyên chừng dẫn lối,
Chỉ hồng se mối tưởng chung đường.
Vũng Liêm em đợi sầu nhung nhớ,
Mỹ Thuận anh chờ nỗi luyến thương.
Cách biệt đôi đàng từ thuở ấy,
Người đi vạn nẻo mịt mù sương.

Nguyễn Thành Tài
***
Bài Họa:

Chuyện Tình Buồn


Câu chuyện tình buồn mãi đậm hương
Tìm người một thuở khắp muôn phương
Tơ hồng đã chẳng se chung mối
Nguyệt lão bày chi bước rẻ đường
Mỹ Thuận phà xưa se sắc nhớ
Vũng Liêm chốn cũ luyến lưu thương
Xuôi dòng định mệnh vì chinh chiến
Ơi hỡi nơi nào mờ mịt sương

Kim Phượng