Thứ Hai, 21 tháng 5, 2018

Chờ Mong


Ghế vẫn đó ai ngồi ngóng trông
Bao giờ mới hết cảnh vắng không
Rốt đời sót lại vài mộng ước
Hỏi bạn miền xa có chạnh lòng?


Nguyễn Cao Khải