Thứ Năm, 17 tháng 5, 2018

Lưu Bút Ngày Xưa


Thời gian về ngược mấy mươi
Dòng thơ mực tím của người còn đây
Trang thư lưu bút đong đầy
Bóng hình ngày cũ ngất say tim nồng
Lần đầu ra ngẩn vào mong
Cũng vào lần ấy má hồng hây hây

Kim Phượng