Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2018

Ơn Nghĩa Sinh Thành
Bài Xướng:

Ơn Nghĩa Sinh Thành

Hương khói trầm trầm sợi mỏng manh
Song thân bóng dáng ngỡ bên mành
Tấm lòng trời biển công nuôi nấng
Chín chữ cù lao đấng tạo thành
Mưa nắng dãi dầu trên mọi nẻo
Sớm hôm tần tảo đến tàn canh
Dẫu cho khôn lớn tròn gia thất
Vẫn mãi mong con vạn sự lành 

Kim Phượng  
***
Bài Họa: 

Cù Lao Chín Chữ

Hương trầm sợi khói tỏa mong manh
Dạ tưởng song thân thoáng hiện mành
Mẹ gửi thương yêu lên ấp ủ
Cha trao quý mến đến danh thành
Ân như biển rộng trùm thâm dạ
Nghĩa tựa non cao phủ thấm canh
Mưa nắng bao mùa ghi tạc nhớ
Cù lao chin chữ trổ duyên lành.

Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm 

11.5.2018