Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2018

Lời Nguyện Cầu Trong ĐêmĐêm nay con thắp hương trầm
Nguyện xin ơn Mẹ lời thầm thì van
Cho dân tộc bớt lầm than
Cho Người lính chiến hiên ngang tuyến đầu
Dù đời con có dãi dầu
Cũng cam chịu phận khổ đau một mình
Cho quê hương được thanh bình
Tạ ơn Mẹ đã thương tình đỡ nâng.
Hạt tràng tâm nguyện con lần
Cầu mong Mẹ giúp con dâng hồn này


Kim Phượng