Thứ Ba, 29 tháng 5, 2018

Vườn Thu


Bài Xướng:

Vườn Thu


Gió đêm chưa dứt gió mai thay
Rào rạt sân ngoài lá úa bay .
Mấy cánh cúc vàng đà gãy sạch
Một nhành hàm tiếu vẫn vươn vai .


Mailoc
***
Bài Họa:

Vườn Thu


Ảm đạm trong vườn cảnh đổi thay,
Cây to thay lá rụng vèo bay.
Cúc vàng đại đóa tàn theo gió
Hoa sứ thu về búp trắng vai.

Mai Xuân Thanh

***
Các Bài Cảm Tác:

Vườn Thu


Hiu hắt vườn thu sắc lá thay
Ai mang thu tới vướng u hoài
Còn tìm đâu thấy thu ngày trước
Rạo rực một thời nhặt lá bay

Kim Phượng
***
Rừng Thu

Rừng thu hiu hắt lá vàng thay!
Lối nhỏ quanh co vắng gót hài
Dấu cũ rêu phong hằn vết tích
Thời gian nào xóa được tình ai !

Song Quang