Thứ Tư, 29 tháng 4, 2015

Một Ngày Cuối


Cuối tháng Tư đầm đầm hoa sắc máu
Vừa một đêm cười ráo lệ chưa nguôi
Mảnh tim khô cằn ứa vết ngậm ngùi
Em tuổi dại nét tươi vừa chợt mất


Đời đưa em xa dần xoay tất bật
Tròng mắt sâu chồng chất nỗi thương đau
Lòng cạn khô khao khát đợi mưa rào
Hồn căm lặng vơi mau qua ngày tháng


Một ngày tháng Tư dâng trời u ám
Mây chuyển vòng cuộn bám lá tàn xanh
Hồn tức tưởi lìa cành hoa phượng vỹ
Khép tình hờ trang thi vị tiếng thơ


Đầu tháng Năm nương nhờ hoa sắc máu
Gom dòng thơ ẩn náu mắt môi cười
Thoát gửi gió mấy mươi vàng tuổi mộng
Mỗi hè về còn đó những lần trông!?


Kim Phượng


Đăng nhận xét