Thứ Năm, 30 tháng 4, 2015

Tờ Lịch Cuối


Tờ lịch cuối Ba Mươi bật khóc
Cảnh điêu linh trải khắp quê hương
Thân tàn danh liệt anh hùng tận
Nước mất nhà tan thời nhiễu nhương

Kim Phượng

Đăng nhận xét